Amaç ve Kapsam


Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi (JIENS) mühendislik, malzeme, kimya, fiziksel kimya, fizik ve matematik bilimi dahil olmak üzere mühendislik ve doğa bilimlerinde önemli çalışmaları yayınlamaktadır.

Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi (JIENS), mühendislik ve doğa bilimleri alanında araştırma yapan, mevcut sorunlara çözüm üreten ve bilimsel keşiflerini en hızlı şekilde paylaşma fırsatını elde etmek isteyen araştırmacılar için akademik bir buluşma alanı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bir yılda iki sayı olarak yayınlanan ve objektif yayıncılık adına çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan "Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi (JIENS)" mühendislik ve doğa bilimleri alanında Türkçe veya İngilizce olarak sunulan:

        - Özgün araştırma makaleleri

        - Lisansüstü tez makaleleri

        - Derleme makaleleri

        - Editöre mektupları

kabul etmektedir. Dergi Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi statüsünde olup, yayın dergi editör ve yayın kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir. Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi (JIENS)' de yayınlanan makaleler açık erişimlidir. Dergimize makale gönderim aşamasında veya basım aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.