Alev geciktirici polimerlerin sentezine yönelik güncel yaklaşımlar

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 95-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde polimerik malzemeler kolay işlenebilmeleri ve düşük ağırlıklı yapıları nedeniyle her alanda kullanılmaktadır. Bununla birlikte, hidrokarbon esaslı olduklarından dolayı yanıcıdırlar, çoğu zaman zehirli gaz üretirler. Polimer sektöründe, alev geciktirici polimer malzemelerin gelişimi polimerlerin kullanımlarının arttırılması için büyük bir öneme sahiptir. Bu derleme, alev geciktirici polimer malzemelerin bilgi ve teknolojisindeki son gelişmeleri incelemeye, sınıflandırmaya ve alev geciktirici özellikleri üzerinde gerçekleştirilen kalitatif ve kantitatif analizleri göstermeye odaklanmaktadır. Ayrıca, alev geciktirici katkı maddesi olarak halojenlerin yerini tutan fosfor ve azot elementlerine ilave olarak hidroksit içerikli inorganik alev geciktiriciler açıklanmaktadır. Son olarak, alev geciktirici katkı maddelerinin zamanla ortamdan salınması nedeniyle polimer matrisi ile homojen olarak karışabilirliği sınırlı olduğundan ve mekanik özellikler üzerinde olumsuz etkisinden dolayı yeni bir strateji olan “yanmaz polimerler” konusuna değinmektedir.

Keywords

Abstract

Polymeric materials are used in every field due to their easy processing and low-weight structure. However, because they are hydrocarbon-based, they are flammable, often producing toxic gases. Therefore, in the polymer industry, the development of flame retardant polymer materials is of great importance to increase the use of polymers. This review focuses on reviewing and classifying the latest developments in the knowledge and technology of flame retardant polymer materials and showing the qualitative and quantitative analyzes performed on their flame retardant properties. In addition, inorganic flame retardants containing hydroxide are disclosed, in addition to phosphorus and nitrogen elements, which replace halogens as flame retardant additives. Finally, it touches on the topic of “anti-flammable polymers,” a new strategy.

Keywords