SG2 düşük alaşımlı ilave metal kullanılarak tel ark eklemeli imalat yöntemi ile üretilen silindirik parçanın mekanik özelliklerinin araştırılması

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 13:20:59.0
Language : Turkish
Konu : Materials and Metallurgical Engineering
Number of pages: 175-187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, son yıllarda kullanım alanları ve önemi giderek artan eklemeli imalat tekniklerinden tel ark eklemeli imalat yöntemi (TAEİ) kullanılmıştır. Çalışmada düşük alaşımlı çelik olan SG2 gazaltı kaynak teliyle silindir şeklinde parça üretimi yapılmıştır. Çalışmanın amacı standart olarak temin edilemeyen boruların istenilen ölçülerde tel ark eklemeli imalat yöntemiyle üretilmesidir. Üretim işlemlerinde MIG-MAG kaynak yöntemi kullanılmıştır. Üretilen parçadan alınan numunelere mekanik ve metalürjik testler uygulanmıştır. Mekanik özellikleri belirlemede çekme ve sertlik testleri, metalürjik özellikleri belirlemede ise makro/mikro yapı çalışmaları yapılmıştır. Çekme testi 3 farklı numune grubuna (direk alındığı haliyle, sadece frezelenmiş numune, frezelenmiş+standart çekme numunesi) uygulanmıştır. Çekme testinde numune grubuna göre değişen sonuçlar elde edilmiştir. Numunelerin mikroyapılarında ağırlıklı olarak poligonal ferrit yapısı gözlemlenmiştir. Üretilen numuneden ölçülen ortalama sertlik değerinin yaklaşık 166 HV olarak ölçülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, wire arc additive manufacturing method (WAAM), which is one of the additive manufacturing techniques whose usage areas and importance have increased in recent years, was used. In the study, low alloy steel SG2 arc welding wire was produced in the form of a cylindrical part and in layers. The aim of this study is to produce the cylindrical part that cannot be supplied as a standard in the desired size by WAAM method. For this purpose, MIG-MAG welding was used in the study. Mechanical and metallurgical tests were applied to the samples taken from the produced part. Tensile and hardness tests were used to determine the mechanical properties, and macro/microstructure studies were performed to determine the metallurgical properties. Tensile test was applied to 3 different sample groups (as taken directly, milled sample only, milled + standard tensile sample). In the tensile test, results varying depending on the sample type were obtained. Polygonal ferrite was observed predominantly in the microstructures of the samples. It was observed that the average hardness value measured from the manufactured sample was approximately 166 HV. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics